Jong GRAS

Het thema van Jong GRAS in seizoen 2019-2020 is groepsgedrag en groepsdruk.

Bij voldoende animo maken we het eerste half jaar 2 producties:

The Wave, naar het boek, de film en de Duitse remake Die Welle.

Gevangenis met een open deur, over 3 jongeren die in opdracht van een oud commissaris infiltreren in een sekte naar het boek van Jan Terlouw.

Het tweede halfjaar maken we een spektakelproductie met alle jongeren voor Theater na De Dam.

Vertel nog eens over De Oorlog – 2020
Voor de tweede keer zijn we officieel een jongerenproject van Theater na De Dam. Dus, dit jaar gaan we met alleen jongeren gesprekken aan met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daar vanuit maken we een theaterroute op meerdere locaties door de stad.

Contributie
Net als bij andere productiegroepen, cursussen en theatergezelschappen is er contributie verbonden aan deelname. Net als voor reguliere acteurs is dat 240,- per seizoen, en dat kan betaald worden in termijnen.

Is geld een reden om niet mee te kunnen doen? GRAS is partner van Stichting Leergeld, een gemeentelijke instantie die contributie of lidmaatschapskosten betaald voor jongeren waarvan de ouders dat niet kunnen. Naar de website van Leergeld